e met het blauwe voorhoofd PDF ð met het blauwe

e met het blauwe voorhoofd is een opmerkelijke roman waarin een jonge vrouw in rapsodische ik vorm haar drang naar vrijheid uitschrijft Op ontroerende wijze weet zij tegenstellingen op te roepen enerzijds haar vechten tegen alle conventies van een burgerlijk leven anderzijds het heimwee naar de landelijke jeugdjaren en het bij uitstek traditionele maar warme milieu


8 thoughts on “e met het blauwe voorhoofd

  1. says:

    Mooi geschreven boek over de drang naar vrijheid van een jonge vrouw in een beknellend milieu om te kiezen voor je eigen weg wars van maatschappelijke verwachtingen en rolpatronen ingaand tegen de fatsoenlijke burgerij